Samenwerking

Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON) richt zich op onderzoek naar de huidige en toekomstige droogte-problematiek en mogelijke oplossingen en maatregelen. 

  Bestuursovereenkomst

  In 2015 ondertekenden in regio Oost 107 partijen de bestuursovereenkomst.

   Deelnemers

   Onder andere provincies, gemeenten, waterschappen, de LTO, natuurfederaties.

    Werkgroep

    Alle deelnemende partijen zijn vertegenwoordigd in de werkgroep.

    In 2015 ondertekenden in regio Oost 107 partijen

    Bestuursovereenkomst

    Vervolgens is deze overeenkomst op rijksniveau bekrachtigd met de ondertekening door minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu). Met deze twee belangrijke mijlpalen in 2015 zijn de financiering en het commitment voor de eerste uitvoeringsperiode 2016 – 2021 geregeld. Op deze manier maken partijen een gezamenlijke start om te zorgen voor de beschikbaarheid van voldoende zoetwater en om de droogteproblematiek tegen te gaan.

    De bestuursovereenkomst heeft tot doel afspraken vast te leggen tussen regionale partijen en het Rijk en tussen regionale partijen onderling over het Werkprogramma “Wel goed water geven!” (pdf, 3.9 MB). De afspraken gaan over de organisatie van de uitvoering, de financiering en de rapportage over de besteding van de middelen.

    Bekijk bestuursovereenkomst

     Drents Overijsselse Delta

     Vechtstromen

     Rijn en IJssel

     Vallei en Veluwe

     Deelnemers

     In regio Oost hebben 67 partijen verklaard dat zij het belang inzien van het nemen van zoetwatermaatregelen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken.

     • vier provincies
     • vier waterschappen
     • ruim zeventig gemeenten
     • terreinbeheerders
     • verenigingen voor particuliere grondeigenaren
     • natuur- en milieufederaties
     • LTO
     • drinkwaterbedrijf Vitens en Waterleidingsmaatschappij Drenthe

     Deelnemende partijen

     Provincies

     Waterschappen

     Gemeenten

     gemeente Aalten

     gemeente Almelo

     gemeente Amersfoort 

     gemeente Apeldoorn 

     gemeente Arnhem

     gemeente Baarn

     gemeente Barneveld

     gemeente Berkelland

     gemeente Borne

     gemeente Brummen

     gemeente Coevorden

     gemeente Deventer

     gemeente Doetinchem

     gemeente Duiven

     gemeente Ede

     gemeente Elburg

     gemeente Enschede

     gemeente Epe      

     gemeente Ermelo

     gemeente Hardenberg

     gemeente Harderwijk

     gemeente Hattem

     gemeente Heerde

     gemeente Hellendoorn

     gemeente Hengelo

     gemeente Kampen

     gemeente Leusden

     gemeente Lochem

     gemeente Losser

     gemeente Nunspeet

     gemeente Oldebroek

     gemeente Oldenzaal

     gemeente Ommen

     gemeente Oost Gelre

     gemeente Oude-IJsselstreek

     gemeente Putten

     gemeente Rheden

     gemeente Rhenen

     gemeente Rijssen Holten

     gemeente Renkum

     gemeente Soest

     gemeente Voorst

     gemeente Westervoort

     gemeente Wierden

     gemeente Winterswijk

     gemeente Zevenaar

     gemeente Zutphen

     gemeente Zwolle

     Overig

     Vitens

     Waterleidingmaatschappij Drenthe

     LTO noord

     Landschap Overijssel

     Overijssels Particulier Grondbezit

     Utrechts Particulier Grondbezit

     Natuurmonumenten

     Staatsbosbeheer

     Organisatie

     Werkgroepleden

     ZON is een project onder het RBO Rijn-Oost. Programmacoördinator is Wim Wasssink. Hij wordt bijgestaan door de programmasecretaris Amy Maduro. De werkgroep ZON, waarin alle deelnemende partijen zijn vertegenwoordigd, bespreekt alle relevante zaken en zorgt voor draagvlak. Het kernteam ZON bereidt onder andere de vergaderingen van de werkgroep voor.

     • Wim Wassink, programmacoördinator ZON, lid kernteam ZON
     • Amy Maduro, programmasecretaris ZON, lid kernteam ZON
     • Ronald van Ark (waterschap Rijn en IJssel), lid kernteam ZON
     • Leo de Vree (provincie Drenthe), lid kernteam ZON
     • Rini Bulterman (provincie Overijssel), lid kernteam ZON
     • Teun Spek (provincie Gelderland)
     • José van de Wouw (Rijkswaterstaat), Slim Watermanagement
     • Pieter Filius (waterschap Vechtstromen), Slim Watermanagement
     • David de Jong (provincie Utrecht)
     • Bas Worm (waterschap Vechtstromen)
     • Bert Hendriks (waterschap Drents Overijsselse Delta)
     • Hedwig van Putten (waterschap Vallei en Veluwe)
     • Matthijs van den Brink (waterschap Vallei en Veluwe)
     • Freddy ten Kate (gemeente Zwolle, namens gemeenten)
     • Hendrikjan Teekens (gemeente Enschede, namens gemeenten)
     • Sylvie Meijer (Vitens)
     • Elma Haakmeester (DAW, namens LTO)
     • Robbert Blijleven (Landschap Overijssel, namens Terreinbeherende organisaties)
     • Carola Hoogland (DPRA-coördinator Rijn-Oost)

     Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON) richt zich op onderzoek naar de huidige en toekomstige droogteproblematiek en mogelijke oplossingen en maatregelen.

     Postadres

     Provincie Gelderland
     T.n.v. Amy Maduro
     Postbus 9090,
     6800 GX Arnhem

      

     Privacybeleid

     Bekijk ons privacybeleid door op de onderstaande link te klikken:

     Privacybeleid