Samenwerking

Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON) richt zich op onderzoek naar de huidige en toekomstige droogte-problematiek en mogelijke oplossingen en maatregelen. 

  Bestuursovereenkomst

  In 2021 ondertekenden in regio Oost 67 partijen de bestuursovereenkomst.

   Deelnemers

   Onder andere provincies, gemeenten, waterschappen, de LTO, natuurfederaties.

    Werkgroep

    Alle deelnemende partijen zijn vertegenwoordigd in de werkgroep.

    In 2021 ondertekenden in zoetwaterregio Oost 67 partijen de bestuursovereenkomst 2e fase

    Bestuursovereenkomst

    De bestuursovereenkomst is op 4 november 2021 getekend, waarmee een belangrijke commitment voor de tweede uitvoeringsperiode 2021-2027 geregeld is. Op deze manier onderstrepen partijen het belang voor de beschikbaarheid van voldoende zoetwater en het tegengaan van de droogteproblematiek. 

    Het doel van de bestuursovereenkomst is het vastleggen van afspraken tussen regionale partijen onderling over het Werkprogramma “Wel goed water vasthouden!”. De afspraken gaan over de organisatie van de uitvoering, de financiering en de rapportage over de besteding van de middelen.

    Bekijk bestuursovereenkomst

     L

     Drents Overijsselse Delta

     L

     Vechtstromen

     L

     Rijn en IJssel

     L

     Vallei en Veluwe

     Deelnemers

     In regio Oost hebben 67 partijen verklaard dat zij het belang inzien van het nemen van zoetwatermaatregelen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken.

     • Pvier provincies
     • Pvier waterschappen
     • Pruim zeventig gemeenten
     • Pterreinbeheerders
     • Pverenigingen voor particuliere grondeigenaren
     • Pnatuur- en milieufederaties
     • PLTO
     • Pdrinkwaterbedrijf Vitens en WMD Drinkwater B.V.

     Deelnemende partijen

     Provincies

     Waterschappen

     Gemeenten

     gemeente Aalten

     gemeente Almelo

     gemeente Amersfoort 

     gemeente Apeldoorn 

     gemeente Arnhem

     gemeente Baarn

     gemeente Barneveld

     gemeente Berkelland

     gemeente Borne

     gemeente Bronckhorst

     gemeente Brummen

     gemeente Coevorden

     gemeente Deventer

     gemeente Doetinchem

     gemeente Duiven

     gemeente Ede

     gemeente Elburg

     gemeente Enschede

     gemeente Epe      

     gemeente Ermelo

     gemeente Hardenberg

     gemeente Harderwijk

     gemeente Hattem

     gemeente Heerde

     gemeente Hellendoorn

     gemeente Hengelo

     gemeente Kampen

     gemeente Leusden

     gemeente Lochem

     gemeente Losser

     gemeente Nunspeet

     gemeente Oldebroek

     gemeente Oldenzaal

     gemeente Ommen

     gemeente Oost Gelre

     gemeente Oude-IJsselstreek

     gemeente Putten

     gemeente Rheden

     gemeente Rhenen

     gemeente Rijssen Holten

     gemeente Renkum

     gemeente Soest

     gemeente Voorst

     gemeente Westervoort

     gemeente Wierden

     gemeente Winterswijk

     gemeente Zevenaar

     gemeente Zutphen

     gemeente Zwolle

     Overig

     Vitens

     WMD Drinkwater B.V.

     LTO noord

     Landschap Overijssel

     Overijssels Particulier Grondbezit

     Utrechts Particulier Grondbezit

     Natuurmonumenten

     Staatsbosbeheer

     Organisatie

     Werkgroepleden

     ZON is een project onder het RBO Rijn-Oost. Programmacoördinator is Rolf Koops. Hij wordt bijgestaan door de programmasecretaris Amy Maduro. De werkgroep ZON, waarin alle deelnemende partijen zijn vertegenwoordigd, bespreekt alle relevante zaken en zorgt voor draagvlak.
     Slim Watermanagement is een sub-werkgroep van ZON.

     • Rolf Koops, programmacoördinator ZON
     • Amy Maduro, programmasecretaris ZON
     • Ronald van Ark (waterschap Rijn en IJssel)
     • Jaap Braam (provincie Drenthe)
     • Rini Bulterman (provincie Overijssel)
     • José van de Wouw (Rijkswaterstaat), Slim Watermanagement
     • Christel Holleman (Rijkswaterstaat), Slim Watermanagement
     • Pieter Filius (waterschap Vechtstromen), Slim Watermanagement
     • Teun Spek (provincie Gelderland)
     • David de Jong (provincie Utrecht)
     • Bas Worm (waterschap Vechtstromen)
     • Bert Hendriks (waterschap Drents Overijsselse Delta)
     • Hedwig van Putten (waterschap Vallei en Veluwe)
     • Freddy ten Kate (gemeente Zwolle, namens gemeenten)
     • Hendrik-Jan Teekens (gemeente Enschede, namens gemeenten)
     • Martijn Kahlman (Vitens)
     • Karin Spijker (LTO)
     • Robbert Blijleven (Landschap Overijssel, namens de Terreinbeherende organisaties)

     Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON) richt zich op onderzoek naar de huidige en toekomstige droogteproblematiek en mogelijke oplossingen en maatregelen.

     Provincie Gelderland

     T.n.v. Amy Maduro
     Postbus 9090,
     6800 GX Arnhem

      

     Privacybeleid

     Bekijk ons privacybeleid door op de onderstaande link te klikken:
     Privacybeleid