ZON-webinar: Inzicht in waterbeschikbaarheid door ruimtelijke informatie over droogtegevoeligheid
november 2, 2021

Over ZON

Zoetwatervoorziening Oost Nederland richt zich op onderzoek naar de huidige en toekomstige droogte-problematiek en mogelijke oplossingen en maatregelen.

ZON-webinar: Inzicht in waterbeschikbaarheid door ruimtelijke informatie over droogtegevoeligheid

Datum           

Tijd                13:00 tot 

Locatie          Online

Doelgroep    Voor iedereen die met ZON, zoetwater en waterbeschikbaarheid werkt 

 

Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON) nodigt jullie uit voor een webinar “Inzicht in waterbeschikbaarheid door ruimtelijke informatie over droogtegevoeligheid”. De afgelopen drie jaar hebben we gewerkt aan het maken van kaarten die de effecten van droogte op gewassen laat zien in regio Oost.  Dit hebben we gedaan door qua oppervlakte naar de grootste grondgebruiker te kijken: namelijk de landbouw. De kaarten geven inzicht in de waterbeschikbaarheid in onze regio, echter geeft dit ook discussiepunten weer op weg naar 2050 en voor welke keuzes we staan. En daarover willen we met jullie in gesprek.

De webinar: ‘Inzicht in waterbeschikbaarheid door ruimtelijke informatie over droogtegevoeligheid’ vindt online plaats op dinsdag 23 november van 13:00-15:00.

Doel
We willen samen met jullie kijken hoe we inzicht hebben gekregen in de droogtegevoeligheid van Zoetwaterregio Hogezandgronden Oost-Nederland. Wat dat betekent voor de potentiële watervraag en daarmee met de waterbeschikbaarheid.  Ook zullen we discussiëren over hoe we daarmee verder kunnen omgaan. Jullie kunnen dus zien hoe wij als regio omgaan met bodem- en waterinformatie voor waterbeschikbaarheid. Andersom kunnen jullie ons meegeven wat we zeker mee moeten nemen om het optimalisatietraject van ons programma goed in te gaan.

Programma
12:45   Digitale inloop
13:00   Start: welkomstwoord, wat is ZON? Door Wim Wassink
             Wat gaan we vandaag doen? Door Amy Maduro
13:10   Korte bespreking van de droogtegevoeligheidskaarten. Door Teun Spek
13:25   Vier pitches: wat gaat ieder waterschap doen met deze kaarten?
             Afsluitend met stelling of vraag
13:45   Discussieronde in groepen: bespreken stelling/vraag in relatie tot                   
             droogtegevoeligheid en waterbeschikbaarheid
14:15   Pauze
14:25   Terugkoppeling van groepjes
14:45   Algemene vragen
15:00   Afsluiting

Als je in je omgeving mensen kent, die mogelijk geïnteresseerd zijn, kan je deze uitnodiging doorsturen.

 

 

Aanmelden

Via Amy Maduro: a.maduro@gelderland.nl

Contact

Postadres:

Provincie Gelderland
T.n.v. Amy Maduro
Postbus 9090,
6800 GX Arnhem

Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON) richt zich op onderzoek naar de huidige en toekomstige droogteproblematiek en mogelijke oplossingen en maatregelen.

Provincie Gelderland

T.n.v. Amy Maduro
Postbus 9090,
6800 GX Arnhem

 

Privacybeleid

Bekijk ons privacybeleid door op de onderstaande link te klikken:
Privacybeleid