Werkprogramma 2e fase ZON door RBO vastgesteld!
juni 23, 2021

Over ZON

Zoetwatervoorziening Oost Nederland richt zich op onderzoek naar de huidige en toekomstige droogte-problematiek en mogelijke oplossingen en maatregelen.

Werkprogramma 2e fase ZON door RBO vastgesteld!

Na ruim een jaar voorbereiding heeft het RBO op vrijdag 18 juni het werkprogramma voor de 2e fase ZON (2022-2027) vastgesteld. Hans Pereboom, de bestuurlijke trekker binnen het RBO, is blij dat deze stap nu is gezet. “In december is het maatregelen pakket al door het RBO vastgesteld en nu ligt er ook het werkprogramma voor de 2e fase. Dat is een mooi resultaat voor alle partijen binnen Rijn-Oost”. Hans Pereboom is tevreden over het grote aantal partners binnen Rijn-Oost dat meedoet. “Dit geeft aan dat iedereen de noodzaak inziet dat er maatregelen moeten worden getroffen om Oost-Nederland klimaat-bestendig te maken, zodat we kunnen omgaan met extreem weer zoals droogte en piekbuien”.

In het werkprogramma is een pakket aan maatregelen opgenomen die de komende 6 jaar worden uitgevoerd. Voor de eerste fase ZON (2016-2021) was met name gekozen voor wateraanvoer en geen-spijt maatregelen. Voor de tweede fase zetten we in op structurele maatregelen die zoveel mogelijk water vasthouden en toevoegen aan het grondwater. Voorbeelden in het landelijk gebied zijn verminderen detailontwatering, flexibel peilbeheer, beekherstel, bodemmaatregelen en het grondgebruik aanpassen in ruimte voor water. In het stedelijk gebied gaan gemeenten volop aan de slag met het infiltreren van afgekoppeld water.

De totale omvang van het maatregelenpakket is 200 miljoen euro, waarvan 150 miljoen wordt opgebracht door de regionale partners en 50 miljoen door het Rijk. De volgende stap is om de afspraken goed vast te leggen in een bestuursovereenkomst. Deze wordt momenteel opgesteld en is begin september in concept gereed, zodat alle partners deze kunnen gebruiken voor hun interne besluitvormingsproces.

Het is de bedoeling dat de bestuursovereenkomst op 1 oktober wordt voorgelegd aan het RBO en dat de bestuursovereenkomst op 4 november tijdens een symposium door alle deelnemende partijen wordt ondertekend. Noteer deze datum daarom alvast in uw agenda!

Het werkprogramma en het volledige maatregelen-pakket is te vinden op de website van ZON(verwijst naar een andere website).

Contact

Postadres:

Provincie Gelderland
T.n.v. Amy Maduro
Postbus 9090,
6800 GX Arnhem

Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON) richt zich op onderzoek naar de huidige en toekomstige droogteproblematiek en mogelijke oplossingen en maatregelen.

Provincie Gelderland

T.n.v. Amy Maduro
Postbus 9090,
6800 GX Arnhem

 

Privacybeleid

Bekijk ons privacybeleid door op de onderstaande link te klikken:
Privacybeleid