“Water verbindt en water doet leven, dat zijn mijn drijfveren om met water aan de slag te zijn”
december 14, 2023

Over ZON

Zoetwatervoorziening Oost- Nederland richt zich op onderzoek naar de huidige en toekomstige droogteproblematiek en mogelijke oplossingen en maatregelen.

NicoleVoor een periode van twaalf jaar vertegenwoordigde Hans Pereboom, lid van het Dagelijks Bestuur van waterschap Drents Overijsselse Delta, de regio Oost in het landelijk Bestuurlijk Platform Zoetwater (BPZ). Daarmee heeft Hans aan de basis gestaan van wat het programma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON) nu is. Na de waterschapsverkiezingen in maart 2023 heeft Hans het stokje overgedragen aan Nicole Koks, eveneens lid van het Dagelijks Bestuur van waterschap Drents Overijsselse Delta. Nicole Koks is in het Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-Oost de bestuurlijk opdrachtgever voor ZON en ze vertegenwoordigt de regio Oost in het BPZ. Nicole stelt zich hier aan ons voor.

Je bent sinds begin dit jaar bestuurder bij waterschap Drents Overijsselse Delta. En heb je zitting in het Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-Oost. Wat is jouw relatie met water?
“Ik heb van jongs af aan een sterke band met water. In de jaren ’90 van de vorige eeuw woonde ik met mijn ouders in Zuidoost Drenthe, dat door hevige regenval getroffen werd. Bij ons en bij andere telers kwamen de kassen blank te staan. Dat heeft een grote indruk op me gemaakt. En het is een van de redenen waarom ik me nu wil inzetten voor het waterbeheer.”

Vanaf oktober 2023 ben je ook de bestuurlijke vertegenwoordiger vanuit regio Oost in het landelijk Bestuurlijk Platform Zoetwater. Wat deed je tot nu toe met water in je werk?
“De afgelopen jaren was ik regiobestuurder en vice-voorzitter van regio Oost bij LTO Noord en vanuit die rol ook betrokken bij het waterdomein. Daar heb ik vooral de verbinding gelegd tussen de verschillende belangen; van de landbouw en met zijn omgeving, het belang van goed bodem- en waterbeheer en het betrekken van jonge agrariërs bij de vraagstukken over hun toekomst als ondernemer. Ook was ik kort rentmeester bij Eelerwoude, waar de belangen van landbouw, natuur, water en grondbezit samenkomen.”

De komende jaren staan voor ZON in het teken van de uitvoering van fase 2 en de voorbereiding van fase 3, die in 2028 in uitvoering gaat. De opgaven voor zoetwater zijn groter dan waar we tot nu toe vanuit gingen, zo blijkt uit de nieuwste klimaatscenario’s van het KNMI. Hoe ga je jouw ervaring van de afgelopen jaren gebruiken in jouw rol als bestuurlijk opdrachtgever voor ZON in regio Oost en in het BPZ?
“Voor mij zijn de kernwoorden van mijn benadering: een goede relatie met alle betrokken partijen, de opgaven duidelijk definiëren, elkaar willen begrijpen en praktisch en innovatief aan de slag. Ook het betrekken van andere groepen, bijvoorbeeld de jonge agrariërs, wil ik stimuleren.”

“Ik vind het belangrijk om realistisch te blijven in wat we kunnen bereiken en te zoeken naar samenhang in opgaven. Het gaat mij om wederkerigheid tussen partijen en het zoeken naar de gemeenschappelijkheden door met elkaar in gesprek te gaan. Dat is waar ik de komende jaren met alle partijen op in wil zetten.”

Contact

Postadres:

Provincie Gelderland
T.n.v. Amy Maduro
Postbus 9090,
6800 GX Arnhem

Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON) richt zich op onderzoek naar de huidige en toekomstige droogteproblematiek en mogelijke oplossingen en maatregelen.

Provincie Gelderland

T.n.v. Amy Maduro
Postbus 9090,
6800 GX Arnhem

 

Privacybeleid

Bekijk ons privacybeleid door op de onderstaande link te klikken:
Privacybeleid