Terugblik: webinar STOWA ‘Beekdalen en laagtes, sleutels in de watertransitie’
april 3, 2023

Over ZON

Zoetwatervoorziening Oost Nederland richt zich op onderzoek naar de huidige en toekomstige droogte-problematiek en mogelijke oplossingen en maatregelen.

Terugblik: webinar STOWA ‘Beekdalen en laagtes, sleutels in de watertransitie’

Voor een effectieve aanpak van de droogte op de hoge zandgronden is een sleutelrol weggelegd voor beekdalen en laagten in het landschap. Door hier water vast te houden, kan het hele grondwatersysteem zich opvullen. In de onderstaande webinar van 23 maart 2023 bij het STOWA laat hydroloog Teun Spek van de Provincie Gelderland en ZON zien wat de omvang is van de beekdalen en laagtes, gebieden die te maken krijgen met vernatting, en welke effecten op het grondgebruik hier te verwachten zijn.

Water vasthouden en het vergroten van de grondwatervoorraad doen we zowel op hoge delen als in lage delen van het landschap. Verhoging van de drainagebasis in de lage delen van het landschap is hierbij cruciaal, maar ook heel spannend, omdat hier de grootste effecten op het grondgebruik te verwachten zijn. In hoeverre leidt deze aanpak tot een transitieopgave voor het landgebruik?

In het beekdalenonderzoek is voor het stroomgebied Rijn-Oost verkend wat het verhogen van de grondwaterstand zou kunnen opleveren en wat dit betekent voor het huidige grondgebruik. Door een verhoging van de wintergrondwaterstanden te simuleren, is gekeken welke effecten te verwachten zijn. Daarbij zijn drie ingreepgroottes gehanteerd: 20, 30 en 50 centimeter verhoging van de wintergrondwaterstand (de GHG). De resultaten geven een eerste idee van de transitieopgave, die bestaat uit zowel grondgebruiksverandering als functieverandering.

De presentatie kunt u op de website van het STOWA downloaden: Microsoft PowerPoint – webinar 23 maart_stowa

Het onderzoek zelf kunt u hier downloaden: Microsoft Word – ZON Beekdalen

Contact

Postadres:

Provincie Gelderland
T.n.v. Amy Maduro
Postbus 9090,
6800 GX Arnhem

Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON) richt zich op onderzoek naar de huidige en toekomstige droogteproblematiek en mogelijke oplossingen en maatregelen.

Provincie Gelderland

T.n.v. Amy Maduro
Postbus 9090,
6800 GX Arnhem

 

Privacybeleid

Bekijk ons privacybeleid door op de onderstaande link te klikken:
Privacybeleid