Terugblik: symposium en bestuurlijke ondertekening
november 16, 2021

Over ZON

Zoetwatervoorziening Oost Nederland richt zich op onderzoek naar de huidige en toekomstige droogte-problematiek en mogelijke oplossingen en maatregelen.

Terugblik: symposium en bestuurlijke ondertekening

 

Voor het symposium hebben we een aantal projecten gefilmd om zo een beeld te krijgen wat er binnen ZON gedaan wordt:

Afgelopen november was het ZON-symposium die in teken stond van het nieuwe werkprogramma en bestuursovereenkomst
“Wel goed water vasthouden!” Samen met ruim 75 aanwezige bestuurders, ambtenaren en geïnteresseerden werden ideeën uitgewisseld over hoe we met het klimaat om kunnen gaan
en wat droogte nu eigenlijk betekent in onze regio. Met als uitgangspunt: het verbeteren van de balans in het watersysteem.

De ochtend stond in teken van een terugblik op de eerste fase. Minister Visser kon helaas niet komen, maar ze had een filmpje opgenomen met de boodschap dat we Nederland moeten aanpassen aan de veranderende klimaatomstandigheden, waarbij we naar beide extremen moeten kijken: de natte en droge extremen.

Vervolgens gingen we met vier bestuurders in   gesprek. De kern uit deze gesprekken was   vooral dat samenwerking ervoor zorgt dat een   project slaagt. Dit werd breed herkend door de   bestuurders uit verschillende gebieden.  Net   voor de pauze was het podium voor René Didde,  schrijver van het boek “Nederland   Droogteland”. René Didde deed waar hij goed in is als journalist: met prikkelende stellingen en voorbeelden van droogtemaatregelen zorgde   hij voor een leuke discussie. Vooral de stelling over een strikter ruimtelijkeordeningsbeleid zorgde voor reuring in de zaal.

De middag stond in teken van de komende zes jaar. Peter Kuipers Munneke, klimaatwetenschapper, sprak in een helder overzicht over klimaatverandering, hoe we deze kunnen beïnvloeden en de mogelijke toekomstige klimaatscenario’s.

Ons programma ZON is onderdeel van het Nationale Deltaprogramma. Het was daarom mooi dat de Deltacommissaris daarbij aanwezig was. Hij ging vooral in op dat het bodem- en watersysteem sturend zou moeten zijn voor de ruimtelijke inrichting. De middag eindigde met de ondertekening met 67 partners van de bestuursovereenkomst ZON. Hiermee spreken partners in de Regio Oost af om de komende zes jaar 200 miljoen euro te gaan investeren in maatregelen om weerbaarder te worden tegen watertekort en extreem weer. 

Fotograaf beide foto’s: Leo de Vree

Contact

Postadres:

Provincie Gelderland
T.n.v. Amy Maduro
Postbus 9090,
6800 GX Arnhem

Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON) richt zich op onderzoek naar de huidige en toekomstige droogteproblematiek en mogelijke oplossingen en maatregelen.

Provincie Gelderland

T.n.v. Amy Maduro
Postbus 9090,
6800 GX Arnhem

 

Privacybeleid

Bekijk ons privacybeleid door op de onderstaande link te klikken:
Privacybeleid