Regio Oost blijft investeren in een duurzame zoetwatervoorziening
november 4, 2021

Over ZON

Zoetwatervoorziening Oost Nederland richt zich op onderzoek naar de huidige en toekomstige droogte-problematiek en mogelijke oplossingen en maatregelen.

Regio Oost blijft investeren in een duurzame zoetwatervoorziening

Tijdens een symposium op 4 november 2021 ondertekenden 67 regionale partners in bijzijn van Deltacommissaris Peter Glas de bestuursovereenkomst voor de tweede fase Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON). Daarin spreken de partners in de Regio Oost af om de komende zes jaar 200 miljoen euro te gaan investeren in maatregelen om beter weerbaar te worden tegen watertekort en extreem weer. Het  Deltaprogramma stelt 50 miljoen euro beschikbaar en de partijen binnen de regio leggen 150 miljoen euro in. De overeenkomst is een vervolg op de eerste fase (2016-2021), waar voor 116 miljoen euro geïnvesteerd is in maatregelen, zoals beekherstel, het afkoppelen van hemelwater, verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en het verminderen van de ontwatering.

Blijven investeren in zoetwater

Hans Pereboom, die namens de Regio Oost de verantwoordelijke bestuurder is, geeft aan dat het noodzakelijk is om te blijven investeren. “De beschikbaarheid van voldoende water staat enorm onder druk. 2018, 2019 en 2020 waren drie opeenvolgende extreem droge jaren. Met het ZON-programma komen we als vier provincies, vier waterschappen, gemeenten, LTO, natuurorganisaties en drinkwatermaatschappijen samen in actie om te bouwen aan een robuust watersysteem dat is voorbereid op weersextremen en waarin watertekorten worden voorkomen”.  

 Vasthouden van water

Regio Oost ligt op de Hoge Zandgronden. Door deze ligging is er beperkte aanvoer van water mogelijk, dit betekent dat we in droge perioden volledig afhankelijk zijn van het grondwater en de regen die valt. Hans Pereboom geeft aan: “Om als regio beter weerbaar te zijn tegen droogte is een transitie noodzakelijk van veel afvoeren naar meer vasthouden van water. Het nieuwe maatregelenprogramma zet hier maximaal op in”.

Symposium

Tijdens het symposium werd in het ochtenddeel teruggeblikt op de resultaten uit de eerste fase en in het middagdeel vooruit gekeken naar de tweede fase. Aan het eind van het symposium vond de ondertekening van de bestuursovereenkomst plaats.

Contact

Postadres:

Provincie Gelderland
T.n.v. Amy Maduro
Postbus 9090,
6800 GX Arnhem

Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON) richt zich op onderzoek naar de huidige en toekomstige droogteproblematiek en mogelijke oplossingen en maatregelen.

Provincie Gelderland

T.n.v. Amy Maduro
Postbus 9090,
6800 GX Arnhem

 

Privacybeleid

Bekijk ons privacybeleid door op de onderstaande link te klikken:
Privacybeleid