Nieuwsbrief juni 2023
juni 6, 2023

Over ZON

Zoetwatervoorziening Oost Nederland richt zich op onderzoek naar de huidige en toekomstige droogte-problematiek en mogelijke oplossingen en maatregelen.

Nieuwsbrief juni 2023

Het is al weer even geleden dat de laatste nieuwsbrief van ZON verscheen. In maart 2022 om precies te zijn. In de tussentijd hebben we niet stilgezeten. In deze nieuwsbrief leest u wat er in ruim een jaar tijd zoal is gebeurd.
Grafiek met neerslagtekort juni 2023
Zo is in 2022 het Beekdalen- en laagtenonderzoek in regio Oost uitgevoerd. We hebben daarbij onderzocht welke impact structurele verhoging van de grondwaterstanden op de Hoge Zandgronden hebben in de beekdalen en de laagten. Het is een eerste verkenning naar de ordegrootte van effecten op het huidige grondgebruik in deze gebieden. De uitkomsten leest u in deze nieuwsbrief. Wilt u ook een presentatie over Beekdalen- en laagtenonderzoek in uw eigen organisatie? Laat het ons weten.

In de IJsselvallei is een quickscan Droogte uitgevoerd. Een van de doelen is om een indruk te krijgen van de kansen voor opslag van rivierwater (in de winterperiode) in de hoge delen van de zandgronden. In deze nieuwsbrief leest u over de vervolgstappen met het oog op de voorbereiding van het ZON-programma fase 3 (2028 – 2033).

Ondertussen beleefden we in 2023 één van de natste lentes van deze eeuw. Dit voorjaar staat op plek nummer 4 wat betreft de hoeveelheid neerslag. Een goede start van het jaar zou je zeggen. Desondanks neemt het neerslagtekort inmiddels al weer toe. En de komende weken wordt volgens meteorologen geen neerslag van betekenis verwacht. Kortom, we hebben wat droogte betreft te maken met sterk wisselende omstandigheden.

Tot slot: Bert Boerman vertrekt binnenkort als gedeputeerde Water van Overijssel en daarmee als voorzitter van Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-Oost. We hadden een laatste interview met Bert, waarin we terugblikken op ZON de afgelopen 13 jaar en vooruitkijken naar de uitdagingen die voor ons liggen. Een mooie aanmoediging om met elkaar door te werken aan een klimaatbestendig en robuust watersysteem.

Veel leesplezier.

Rolf Koops, programmacoördinator ZON 

Contact

Postadres:

Provincie Gelderland
T.n.v. Amy Maduro
Postbus 9090,
6800 GX Arnhem

Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON) richt zich op onderzoek naar de huidige en toekomstige droogteproblematiek en mogelijke oplossingen en maatregelen.

Provincie Gelderland

T.n.v. Amy Maduro
Postbus 9090,
6800 GX Arnhem

 

Privacybeleid

Bekijk ons privacybeleid door op de onderstaande link te klikken:
Privacybeleid