‘Haarvaten op Peil’ van start om droogte in Overijssel te bestrijden
april 14, 2022

Over ZON

Zoetwatervoorziening Oost Nederland richt zich op onderzoek naar de huidige en toekomstige droogte-problematiek en mogelijke oplossingen en maatregelen.

‘Haarvaten op Peil’ van start om droogte in Overijssel te bestrijden

 Waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen en de provincie Overijssel starten samen met landgoederen en beheerders van natuurgebieden met het ‘uitvoeringsprogramma haarvaten op peil’ (HOP). Hiervoor ondertekenden de betrokken bestuurders het programma en gaven daarmee het startsein voor een samenwerking tussen grondeigenaren en de overheid.

Het HOP-programma is gericht op de bestrijding van droogte in de hogere delen van Overijssel waar geen wateraanvoer is. Daar beginnen de watersystemen en is het extra belangrijk om water vast te houden en zo de gevolgen van droogte voor landbouw en natuur te verminderen.

Het klimaat verandert. Dit heeft gevolgen voor de landbouw en natuur in Overijssel. Naast piekbuien en wateroverlast leidt ook droogte tot steeds meer schade. De oogst mislukt en ook de natuur heeft het moeilijk. Bossen en planten verdwijnen, vennen vallen droog en er is insecten- en vissterfte.

 

Droogtemaatregelen

Droogte leidt tot een domino-effect van tegenslagen voor natuur en landbouw en daarmee voor het landschap waarin we wonen, werken en recreëren. Dat valt op lange termijn steeds moeilijker te herstellen. Er dreigt onomkeerbare schade voor flora, fauna, economie en inwoner. Daarom moeten nu alle mogelijke maatregelen worden ingezet om ons bodem- en watersysteem weerbaar te maken en zo de waterbeschikbaarheid te verbeteren. De beheerders van natuurgebieden en landgoedeigenaren zien kansen om op hun grond meer water vast te houden en piekbuien op te vangen. Ook de landbouw wordt gevraagd mee te doen om zo samen Overijssel klimaatrobuust in te richten.

De komende zes jaar richten we ons op basis uitgevoerde verkenningen op een aantal gebieden in Overijssel in de volgende gebieden:

  • De Woldberg en De Eese ten noorden van Steenwijk
  • de zuidflank van het Reestdal
  • landgoederen en natuurgebieden in het Vechtdal
  • Landgoederen rond Deventer
  • Dinkeldal
  • landgoederen rond Enschede
  • natuurgebieden Delden-Beckum
  • beekdalen midden Twente

Samenwerking

Dit programma is een onderdeel van het regionale werkprogramma Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON). ZON is een regionale invulling van het nationale Deltaprogramma Zoetwater. Het is een samenwerking tussen de volgende partners: Waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta, provincie Overijssel, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel en het Overijssels Particulier Grondbezit.

 

 

 

 

 

 

Contact

Postadres:

Provincie Gelderland
T.n.v. Amy Maduro
Postbus 9090,
6800 GX Arnhem

Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON) richt zich op onderzoek naar de huidige en toekomstige droogteproblematiek en mogelijke oplossingen en maatregelen.

Provincie Gelderland

T.n.v. Amy Maduro
Postbus 9090,
6800 GX Arnhem

 

Privacybeleid

Bekijk ons privacybeleid door op de onderstaande link te klikken:
Privacybeleid