Grondwaterstandskaarten

Op deze pagina kun je twee soorten kaarten vinden die inzicht geven over de effecten van droogte in regio Oost, namelijk: de grondwaterstandskaarten en droogtegevoeligheidskaarten. Op deze pagina vind je de kaarten voor de gemiddelde hoogste (GHG) en grondwaterstand en laagste grondwaterstand (GLG) met het huidige klimaat en met het KNMI WH-scenario.

GHG

Huidig klimaat/ Wintersituatie

Op deze kaart hieronder kun je zien waar de gebieden zijn met hoge en lage grondwaterstanden in de winter. De grondwaterstandskaart is gecontroleerd met metingen, die je als bolletjes op de kaart kunt terugvinden. Groen en lichtblauw geeft aan dat de schatting van de grondwaterstand redelijk goed zit, andere kleuren geven grotere afwijkingen aan zoals te nat (blauw) en te droog (rood). Dit betekent als je naar de kaart kijkt dat het grote middelste zandgebied (Oost-Gelderland en Midden-Overijssel) goed wordt ingeschat. Op het Oost-Nederlands plateau en de stuwwallen (de gebieden met roze arceringen in Gelderland en Overijssel) wijken de schattingen verder af van de metingen.

GLG

Huidig klimaat/  Zomersituatie

Op deze kaart kun je zien dat in de zomer overal de grondwaterstanden in het gebied wegzakken, behalve in de poldergebieden (de Weerribben en de Randmeerkust). Over Midden-Drenthe zie je uit de metingen dat de kaart veel afwijkingen vertoont, dus het gebruik van deze kaart in dit gebied moet je voorzichtig zijn of andere bronnen gebruiken. De grondwatersituatiekaart die we gemaakt hebben is gecontroleerd met metingen, die je als bolletjes op de kaart kunt terugvinden. Groen en lichtblauw geeft aan dat de schatting van de grondwaterstand redelijk goed zit, andere kleuren geven grotere afwijkingen naar te nat (blauw) en te droog (rood). Dit betekent als je naar de kaart kijkt dat grote middelste zandgebied (Oost-Gelderland en Midden-Overijssel) goed wordt ingeschat. Op het Oost-Nederlands plateau en de stuwwallen (de gebieden met roze arceringen in Gelderland en Overijssel) wijken de schattingen verder af van de metingen. 

GHG

WH-scenario/ Wintersituatie

Op deze kaart zie je de gemiddelde wintersituatie onder het WH-scenario (klimaatscenario) in 2050. De kaart is ook gecorrigeerd met dezelfde correctiefactor zoals in de kaart van de huidige situatie. 
De wintersituatie verschilt niet veel van de huidige wintersituatie omdat de grondwaterstanden door de peilen van het oppervlaktewatersysteem worden begrensd. 

GLG

WH-scenario/ Zomersituatie

Op deze kaart zie je de gemiddelde zomersituatie over het WH-scenario in 2050. Ook deze kaart is gecorrigeerd met dezelfde factor als in de kaart over de huidige zomersituatie. 
Deze gemiddelde zomersituatie is enkele decimeters lager dan de huidige zomersituatie. Daar bovenop komen de extreem droge zomers (zoals bijv. 2018, 2019, 2020 en 2022), dus de droogte wordt in de toekomst echt een probleem. 

Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON) richt zich op onderzoek naar de huidige en toekomstige droogteproblematiek en mogelijke oplossingen en maatregelen.

Provincie Gelderland

T.n.v. Amy Maduro
Postbus 9090,
6800 GX Arnhem

 

Privacybeleid

Bekijk ons privacybeleid door op de onderstaande link te klikken:
Privacybeleid